Singapuro: Jes, li estas fortaLa piedpilka ludanto, Izwan estas bona ludanto.
http://www.tnp.sg/sports/singapore-football/new-goalkeeping-coach-burridge-izwans-good-enough-europe 

Comments

Popular posts from this blog